Skip to main content

Tools และ วิธีการใช้งาน JSP & Servlet [Part2]

การติดตั้ง TomcatS และ วิธีการใช้งานเบื้องต้น
1. ต้องทำการติดตั้ง JAVA ก่อน สามารถเช็คโดยใช้คำสั่ง java - version และ javac -version บท Command Prompt (cmd) หากมีการติดตั้งแล้วจะขึ้นมาลักษณะดังรูป แปลว่าพร้อมที่จะใช้งาน ถ้าขึ้นอย่างอื่น จะต้องติดตั้งและเซ็ท part ให้ถูกต้องซะก่อน ตัวติดตั้งสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ oracle.com-java-jdk


2. จากนั้นทำการติดตั้ง XAMPP (โปรแกรมจำลอง WebServer) เมื่อติดตั้งเรียบร้อยก็ลองเข้าโปรแกรม หน้าตาจะประมาณในรูปครับ กดปุ่ม Start หลัง Tomcat หากขึ้น Status change detected: running เป็นอันว่าเรียบร้อย แต่หากขึ้นสีแดง ลองอ่านดูครับว่าโปรแกรมแจ้งปัญหาตัวไหนก็ลองแก้ตาม จากรูปจะขึ้นสีแดงมาบอกเกี่ยวกับ Java JDK ยังไม่ได้ติดตั้ง ก็กลับไปติดตั้งตามขั้นตอนที่ 1 แล้วพอกด start อีกครั้งก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ


           ก็ลองเข้าหน้าหลักของ Tomcat ดูครับ http://localhost:8080/ หากไม่มีปัญหาอะไร ควรจะแสดงลักษณะเว็บไซด์มาดังภาพ              คราวนี้ก็มาพูดถึงที่อยู่ที่เก็บงานกันบ้าง Tomcat จะอ้างอิง directory c:\xampp\tomcat\webapps  หากไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้ง xampp ก็ใช้ตามนี้ได้เลย แต่หากเปลี่ยนตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่คุณติดตั้ง คราวนี้มาทดลองสร้าง JSP  “Hello World”กันเลยดีกว่า
1.สร้าง folder ขึ้นมาใหม่ จากนั้นทดลอง ในตัวอย่างจะสร้าง folder name is choo
2. สร้างไฟล์ชื่อ index.jsp ใน folder ที่สร้างขึ้นใหม่ โดยมีโค้ดดังตัวอย่าง


1
2
3
4
5
6
7
8
<HTML> 
<title>My First JSP Page </title> 
<BODY> 
    <H1>Hello World! JSP </H1> 
    <%= new java.util.Date() %> 
    <p>filename: index.jsp </p> 
</BODY> 
</HTML>

3. ทดลองเรียกดูหน้า webpage นี้ ผ่านทาง browser โดยตําแหน่ง URL คือ http://localhost:8080/choo/ ไฟล์ index.jsp จะถูกเรียกโดยอัตโนมัติทดลองสร้าง Servlet “Hello World”
     - ให้สร้าง folder \mytests   และสร้าง folder เพิ่มเติมภายใน mytestsดังนี้
mytests\WEB-INF   ไว้สําหรับเก็บ web.xml ที่อธิบาย servlet ต่างๆทีIมีใช้งาน mytests\WEB-INF\classes  ไว้สําหรับเก็บ java class ของ servlet ที่สร้าง
     -  จากนั้น  สร้างไฟล์โปรแกรม  Java  ชือ  HelloServlet.java  ใน  folder  WEB-INF\classes   หรือจะเขียนโปรแกรม Java ทีIอืIนๆ ก็ได้ แล้ว compile ให้ได้ HelloServlet.class แล้วนํามาใส่ไว้ทีI WEB-INF\classes 


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
//HelloServlet.java 
importjava.io.*; 
importjavax.servlet.*; 
importjavax.servlet.http.*; 
/** Simple servlet used to test server. */ 
public classHelloServlet extendsHttpServlet { 
     public voiddoGet(HttpServletRequest request, 
       HttpServletResponse response) 
     throwsServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html"); 
        PrintWriter out = response.getWriter(); 
        out.println("<HTML>\n" + 
       "<HEAD><TITLE>Hello Servlet</TITLE></HEAD>\n"+ 
       "<BODY BGCOLOR=\"#55F6FF\">\n" + 
       "<H1>Hello World Servlet!</H1>\n" + 
       "</BODY></HTML>"); 
     } 
} 

***  คอมไพล์กับโปรแกรม java เพือให้ได้ class file แล้ว วางไว้ในโฟลเดอร์ WEB-INF\classes  ( javac .... .java )

     - สร้างไฟล์ web.xml ใน folder WEB-INF   

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<!-- web.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
   http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web- app_3_0.xsd"
   version="3.0" 
   metadata-complete="true"> 
<display-name>Welcome to Tomcat Hello World </display-name> 
<description> 
  Welcome to Tomcat Hello World 
</description> 
<servlet> 
   <servlet-name>HelloServlet</servlet-name> 
   <servlet-class>HelloServlet</servlet-class> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
   <servlet-name>HelloServlet</servlet-name> 
   <url-pattern>/servlet/HelloServlet</url-pattern> 
</servlet-mapping> 
</web-app>

        - สร้างไฟล์ test.html เป็นหน้าเว็บสําหรับเรียกใช้ servlet ที่สร้างไว้

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<!-- test -->
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Testing Servlets in Apache Tomcat</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<P> 
<H3>My Page for Java Servlet Testing </H3> 
</P> 
List of available sevlets 
<ul> 
   <li> <a href="servlet/HelloServlet">HelloServlet</a></li> 
   <li> and other servlets ...</li> 
</ul> 
</BODY></HTML>
      
          - จากนั้นให้ reset Apache Tomcat ก่อน แล้วจึงทดสอบ servlet ที่สร้างใหม่ โดยเรียกดูหน้าเว็บผ่านทาง URL  http://localhost:8080/mytests/test.htmlถ้าทดลองแล้วได้ ก็เสร็จการทดสอบและติดตั้ง เครื่องมือในการเขียน  JSP&Servlet แล้วครับ :)


พอดีผมไปค้นๆเจอเอกสาร อ่านแล้วเข้าใจ และเนื้อหาครอบคุม ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ได้อ่านกัน เชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะสนใจเขียน JSP&Servlet อย่างมากครับ :D
     บทที่ 1 การประมวลผลรูปแบบต่างๆบนระบบคอมพิวเตอร์
      บทที่ 2 เวิร์ด ไวด์ เว็บ
      บทที่ 3 HTML, CSS, XML
      บทที่ 4 เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาระบบ
      บทที่ 5 Java Servlet เบื้องต้น
      บทที่ 6 Handle Request and Response
      บทที่ 7 Cookie and Session
      บทที่ 8 JSP (Java Server Page)
      บทที่ 9 Java Bean and Tag Libraries
      บทที่ 10 การใช้งาน JSP ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล
      บทที่ 11-1 ร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคโนยีจาวา ตอน 1
      บทที่ 11-2 ร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีจาวา ตอน 2


Reference: 
เสกสรรค์ สุวรรณมณี,2556. Lab 3SA02 JSP and Servlet, Adv. Computer Engineering Lab I. สงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Blog Java Servlet

Comments

Popular posts from this blog

Source file not compile Dev C++ win 8, win 8.1 , win10

เห็นใครหลายๆลง  Dev-C++ บน Windows 8,8.1,10 แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นคือ พอเขียนโค๊ดโปรแรมเสร็จ แล้วกด Compile ปรากฏว่า โปรแกรมขึ้นแจ้งเตือน "Source file not compile" จึงหันไปลง X-Code กันเพื่อแก้ปัญหา  ผมก็อยากลองดูว่าจริงหรือเปล่า และพอจะแก้ได้ไหม เพราะว่า รุ่นน้องที่ลงแลปวิชาภาษา C ในมหาลัยผม จะสอนใช้ Text-Editor+Compiler ตัวนี้ ก็เลยไปโหลดมาติดตั้ง ปรากฏว่าเป็นจริงๆ TT ( ผมโหลดเจ้าตัว Dev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) with Mingw/GCC 3.4.2มาลอง) ก็เลยลงมือแก้หาสาเหตุดู ปรากฏว่า เจอปัญหาที่ gcc ของ MinGW ใน Packet ของ DevC++ ยังเป็นรุ่นเก่า พออัพเดทใหม่แล้วได้ เลยคิดว่า สาเหตุน่าจะเกิดปัญหามาจากตัวนี้ ก็เลยเอาวิธีมาแชร์ๆกัน


Update 11/10/2014 --------------
เนื่องจาก MinGW (Minimalist GNU for Windows) ได้เปลี่ยน UI ใหม่ บางท่านอาจงงDev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) with Mingw/GCC 3.4.2
วิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับ!!
ก็คือ ลง MinGW ใหม่ โหลดตามลิ้งนี้เลย  เมื่อโหลดเสร็จจากนั้นก็ทำการติดตั้งตามปกติ[PSU] วิธีการขอ License Win 7,8,8.1,10 ของแท้ฟรี

[บทความนี้ใช้งานได้เฉพาะ น.ศ.หรือบุคลากร ม.อ.]       
       ช่วงนี้เห็นกระแสเริ่มขอ License แท้เริ่มบูมขึ้นมา ปกติจะไม่ค่อยมีใครสนใจซักเท่าไหร่ หรืออาจเป็นเพราะ เบื่อที่ต้อง Crack Windows ให้เป็นของแท้ ไม่ก็กลัวอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ ...ก็...เป็น...ได้
        ผมว่าใคร Crack Windows เนี่ย น่ากลัวมากน่ะ เพราะโปรแกรมที่เอามา Crack เป็นของใครก็ไม่รู้ทำไว้ ยิ่งตอนติดตั้ง คุณต้องรันสิทธิเป็น Admin อีก ไม่อย่างนั้นโปรแกรมจะไม่ทำงาน คราวนี้แหล่ะฮ๊าฟโปรแกรมมันก็จะสามารถที่จะทำทุกอย่างบนเครื่องเราได้เลย โดยที่เราไม่รู้ ถ้าโชคร้ายได้ตัว Crack มาจาก Programer ไม่ประสงค์ดี ตอนติดตั้งเขาอาจใส่โปรแกรมบางอย่างมาติดตั้งในเครื่องเรา ซึ่งเราไม่รู้ (เพราะเห็นแต่หน้า UI อันสวยหรูของโปรแกรมแค่นั้น ใครจะคิดล่ะว่าหน้าตาสวยหรู จะมีสิ่งร้ายๆตามมา)  เพื่อดักข้อมูลสำคัญของเรา ยิ่งใครใช้ Internet Banking ก็งานเข้าล่ะครับพี่น้องเอ้ยย ไม่ต้องพูด แถมบางตัวไป Block Update Windows คราวนี้ซวยเลย ช่องโหว่ Windows ก็ไม่ได้ปิด  Hacker ก็เข้ามาได้ง่าย ถ้าผมจะ  Hack น่ะ ถ้าเข้าได้แล้วเม่ง จะลบข้อมูลให้หมด ทำให้วินโด้เ…

โลจิสโพสต์ ส่งรถจักรยานยนต์ หรือของใหญ่ๆ ผ่านไปรษณีย์ไทย.. ง่ายนิดเดียว

พอดีผมกำลังจะให้เพื่อนส่งจักรยานยนต์ขึ้นมากรุงเทพ ซึ่งตัวเลือกที่หาได้ก็มีแค่ไปรษณีย์ไทย รถไฟ ตอนแรกจะส่งผ่านมากับรถไฟเพราะจากการหาข้อมูล ค่าบริการถูกกว่าครึ่งนึง ก็เลยลองโทรถามเพื่อความชัวร์ ปรากกฏว่าตอนนี้รถไฟไทย เปลี่ยนกฏการให้บริการคือ ต้องมีผู้โดยสารไปกับรถด้วย (ผู้โดยสารจองไปปกติ และซื้อค่าวางสัมภาระสำหรับรถเพิ่ม) ก็เฟลไป เลยสุดท้ายมาจบที่ไปรษณีย์ไทย ราคาโหดพอควร

ซึ่งบริการของไปรณีย์ไทยที่เราจะใช้ ชื่อว่า  โลจิสโพสต์ (Logispost) รับฝากสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้า ซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น จักรยานยนต์ ตู้เย็น  ทีวี เครื่องซักผ้า โดยสามารถฝากส่งและรอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้รับสะดวก และยังส่งไปต่างประเทศได้อีกด้วย โดยปกติจะใช้ระยะเวลา 5-7 วันทำการ แต่ถ้าหากต้องการความรวดเร็ว ก็ยังมีบริการ Logispost Plus ส่งด้วยภายใน 3 วัน และยังส่งถึงหน้าบ้าน!!


เริ่มเลยครับ ..

อย่างแรก เอกสารที่ต้องใช้ เตรียมถ่ายไว้เลยจะได้สะดวก ผมว่าให้ถ่ายไปสองชุดเพื่อความชัวร์
1. สำเนาทะเบียนรถที่จะส่ง (พาตัวจริงไปด้วยก็ดี เผื่อเจ้าหน้าขอดู)
2. สำเนาบัตรประชาช…